Datum: 
14. 9. 2022
Lze z 50 let starého nálezu ještě zjistit nové poznatky?
Kdy přišel anatomicky moderní člověk do Evropy?
Přišel v jedné nebo více migračních vlnách?
Provázelo ho mísení s neandertálci?
Byli gravetienští obyvatelé Moravy, populární „lovci mamutů“, potomci prvních moderních Evropanů?
 
Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět náš host, antropolog Petr Velemínský.