Datum: 
14. 10. 2021

PERIODICKÁ PAMĚŤ – Ohlas od Nežárky v impériu médií

150. výročí týdeníku Ohlas od Nežárky

Počátkem října letošního roku si připomeneme 150 let od doby, kdy začal vycházet jindřichohradecký týdeník Ohlas od Nežárky. Když místní občané četli v sobotu 7. října 1871 jeho první číslo, jistě netušili, že týdeník budou odebírat nejen oni, ale i jejich potomci, a to celých 72 let až do roku 1942. S periodickým tiskem se Jindřichohradečané zmíněnou sobotu nesetkali poprvé. Noviny a časopisy byly stěžejním masovým médiem 19. století a jejich tehdejší význam pro společnost je srovnatelný s  významem filmu, rozhlasu, televize a současným postavením internetu, sociálních sítí a digitálních dokumentů. V 19. století byl periodický tisk jediným médiem, které bylo potencionálně dostupné neomezenému počtu příjemců a nabízelo svým čtenářům v periodicky krátkých intervalech použitelné obsahy informačního a zábavního charakteru. I tehdy byly noviny a časopisy, stejně jako dnešní masmédia, existenčně závislé na zájmu svých příjemců, k nimž šířily informace z jednoho zdroje.

Již v první polovině 19. století Jindřichohradečané pravidelně četli české i německé noviny a časopisy, ať již ve formě vlastních předplacených výtisků v případě ekonomických elit, úřednictva a místní inteligence, tak formou četby zapůjčených výtisků od soukromých osob nebo z veřejných půjčoven. Zcela běžná byla také četba veřejně přístupných výtisků, a to především v oblíbených restauracích, hospodách a kavárnách. Již od roku 1844 vydával zdejší tiskař Alois Landfras německý týdeník Neuhauser allgemeiner Anzeiger, v roce 1848 čtenáři četli humoristický list Hacafírek v kacabajce redakčně připravovaný synem majitele České expedice Václavem Rodomilem Krameriem. V roce 1848 zde vyšlo několik čísel českého listu Ozvěna pod redakcí jindřichohradeckého kaplana Šrámka, v témže roce vycházel v Jindřichově Hradci také německý Neuhauser Wochenblatt. V polovině padesátých let 19. století vycházel ještě německý Neuhauser Wochenpost a na přelomu let 1862 – 1863 vyšlo 13 čísel české Zvěsti od Nežárky. Po řadě pokusů se konečně v roce 1871 podařilo v Landfrasově tiskárně započít s vydáváním českého týdeníku, pro nějž se shromáždilo dostatečné množství předplatitelů a odběratelů. „Ohlas udržoval vždy tradičně seriosní a klidnou úroveň, nedávaje se nikdy strhnouti k polemikám osobním útokům nebo sensacechtivosti – za to stránky jeho byly stále otevřeny vážným námětům veřejně prospěšným, místním kulturním pracovníkům, zvláště cenným příspěvkům vlastivědným, i stejně ochotně zde nacházely místa všechny místní spolky a korporace pro propagaci svých ušlechtilých snah“. Díky tomuto programu vycházel tento týdeník „pro poučení a zábavu, pro zájmy obecné, společenské a politické“ více než sedmdesát let a řadí se tak mezi nejdéle vycházející česká regionální periodika. K zákazu vydávání došlo po atentátu na Reinharda Heydricha  5. června 1942.

Při příležitosti 150. výročí jindřichohradeckého týdeníku Ohlas od Nežárky připravilo Muzeum Jindřichohradecka výstavu, která připomíná význam tohoto krajinského listu v kontextu periodik 19. století i pro jindřichohradecký region. Návštěvníci se seznámí s historií listu, který vycházel více než sedmdesát let, jeho redakcí i s jeho významem pro komunikaci v 19. a první polovině 20. století. Na výstavě budou představeny unikátní výtisky novin a časopisů 19. století ze sbírek jindřichohradeckého muzea i dalších institucí.

Přijměte prosím srdečné pozvání na slavnostní zahájení výstavy, které se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2021 v 16 hodin ve výstavní síni V jezuitském semináři na Balbínově náměstí. Na vernisáži vystoupí pěvecký sbor Smetana.

Štěpánka Běhalová