Datum: 
20. 10. 2021 - 21. 10. 2021

PERIODICKÁ PAMĚŤ

ODBORNÁ KONFERENCE Z CYKLU KNIŽNÍ KULTURA 19. STOLETÍ

Konferenci pořádá Muzeum Jindřichohradecka za podpory Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního písemnictví ve dnech 20.-21. října 2021 v Jindřichově Hradci. V letošním roce jsou při příležitosti 150. výročí jindřichohradeckého týdeníku Ohlas od Nežárky stěžejním tématem periodika 19. století. Cílem setkání je komplexně sledovat oblast periodického tisku 19. století, rozvíjet spolupráci paměťových, akademických i vědeckých institucí a pokračovat v systematickém výzkumu dějin knižní kultury v českých zemích v 19. století. Příspěvky budou publikovány v recenzovaném časopise Národního muzea Acta Musei Nationalis Pragae - Historia literarum v roce 2022.

Tematické okruhy: časové a terminologické vymezení tématu; členění periodického tisku; periodický tisk jako masmédium 19. století; periodický tisk jako kronika každodenního života; periodický tisk a čtenářství; proměny periodického tisku 19. století s nástupem nových technologií; restaurování a digitalizace periodik 19. století

Konferenční poplatek 500 Kč

Kontaktní adresa: konference@mjh.cz

Elektronická přihláška