Muzeum Jindřichohradecka během léta připravilo noční komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele včetně půdních prostor a minoritského kláštera.

V rámci prohlídek se dozvíte mnoho o historii Jindřichova Hradce, kostela sv. Jana Křtitele i přilehlého minoritského kláštera a nebudou chybět ani zajímavosti o nástěnných malbách či oltářích.

Prohlídky jsou podle svého zaměření rozlišeny na archeologické, jimiž provází Mgr. Vladislav Burian, kunsthistorické s výkladem MgA. Jakuba Valáška a historické s Mgr. Lenkou Dvořákovou.

Vstupné: 90 Kč, snížené 40 Kč

Vstupenky je možné zakoupit na pokladně Muzea Jindřichohradecka v minoritském klášteře ve Štítného ulici.

Děti mohou na prohlídku od 5 let v doprovodu rodičů.