Datum: 
17. 4. 2020

ONLINE KATALOG KNIHOVNY MUZEA JINDŘICHOHRADECKA

Fond knihovny obsahuje odborné publikace se vztahem k činnosti muzea a obsahu jeho sbírek (historie, historie umění, etnografie, archeologie, muzeologie, knihověda, konzervování a restaurování, ochrana památek ap.), odborná periodika a literaturu vztahující se k regionu (regionální periodika, regionální beletrie, osobnosti regionu, regionální témata a místopis).  Sbírkový fond knihovny sestává z následujících celků: staré tisky, jindřichohradecké tisky, kramářské tisky, rukopisy, svaté obrázky, jindřichohradecká nakladatelství, regionální tisky a knižní kultura. Dotazy k této části knihovního fondu směřujte na email behalova@mjh.cz

 

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MUZEA JINDŘICHOHRADECKA KRAMERIUS

Obsahuje digitální tituly z fondů knihovny Muzea Jindřichohradecka, doposud jsme vlastníky celkem 17 digitálních titulů, další získáváme formou replikací. Volně přístupné jsou tituly, jejichž zobrazení umožňuje autorský zákon.

SEZNAM DOSTUPNÝCH PERIODIK: Jeřáby (1937-1939), Jindřichohradecké listy (1895), Jindřichohradecké listy (1992-1993), Listy Jindřichohradecka (1993-2002), Neuhauser allgemeiner Anzeiger (1844-1848), Neuhauser Wochenblatt (1848), Neuhauser Wochenpost (1854-1855), Ohlas od Nežárky (1871-1942), Rozvoj (1960-1969), Štít (1973-1992), Štítný (1901-1905), Věstník okresu Jindřichův Hradec (1947-1948), Vlastivěda Jindřichohradecka (1929-1935), Zájmy Českomoravské vysočiny (1931-1941), Zpravodaj Sokola v Jindř. Hradci (1927-1939), Zvěst od Nežárky (1863), Život a práce Jindřichohradecka (1950-1960)

 

TITULY Z KNIHOVNY MUZEA JINDŘICHOHRADECKA V DIGITÁLNÍ KNIHOVNĚ MANUSCRIOPTORIUM

Digitální knihovna MANUSCRIPTORIUM v současné době zpřístupňuje celkem 81 svazek ze Sbírky Muzea Jindřichohradecka. Jedná se o soubor rukopisů a starých tisků z našich fondů, v nichž převažují regionálně významné nejstarší a unikátní jindřichohradecké tisky, doplňují je naše nejcennější rukopisy a staré tisky.

 

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MANUSCRIPTORIUM

Manuscriptorium je volně dostupná digitální knihovna, která pomocí propracovaných rešeršních nástrojů umožňuje snadný přístup k soustředěným informacím o historických fondech. Tato digitální  knihovna agreguje dokumenty mnoha významných institucí nejen ze zemí Evropské Unie. Naleznete zde řadu významných rukopisů, inkunábulí a raně novověkých tisků a dalších dokumentů, které lze využít například ve výuce českého jazyka a dějepisu.