Datum: 
15. 11. 2023

Knihu vydalo českobudějovické nakladatelství Typ a významnou měrou se na jejím vzniku podílelo Muzeum Jindřichohradecka. Náměty, texty i výběr obrazových příloh jsou dílem celkem osmi autorů, k nimž patří Štěpánka Běhalová, Vladislav Burian, Lenka Dvořáková, Jan Mikeš, Jaroslav Pikal, Filip Růžička, Jakub Valášek a Alexandra Zvonařová. Obrazový materiál poskytli ze svých fondů kromě našeho muzea také Státní hrad a zámek v Jindřichově Hradci, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec, Město Jindřichův Hradec, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, Hvězdárna a planetárium Františka Nušla a řada dalších.

Záměrem autorů bylo představit Jindřichův Hradec jako město plné zajímavých příběhů a přivést čtenáře do míst, která propojují historické dění se současností. Jejich přáním je, aby se čtenář z těchto míst vracel zpátky k řádkům knihy a jejich prostřednictvím je vnímal z nového úhlu pohledu.

Na stránkách knihy se její čtenář projde nejen městem se zastaveními na významných místech, ale také časem. Původní seznam míst, kam by autoři chtěli čtenáře zavést, byl daleko obsáhlejší, a také témat, o nichž by čtenáři s potěšením četli příběhy, je mnohem více, než dovolují stránky předkládané knihy. Přesto nakladatel i autoři doufají, že si knihu se zájmem přečtete.

Štěpánka Běhalová