Ve fondu jsou svými skoro 1000 kusy zastoupeny výrobky převážné většiny stále fungujících nebo již zaniklých “porcelánek” na našem území. Pocházejí především z Karlovarska, např. ze Staré Role nebo z Klášterce nad Ohří. Objevují se zde i předměty porcelánových manufaktur z jiných částí Evropy.