Fond obsahuje veškeré neknižní dokumenty týkající se činnosti jindřichohradeckých tiskáren, nakladatelství, knihařství a knihkupectví, ale také zdejších autorů, redakcí novin a podobně. V současné době převažují mezi téměř 1 000 inventárními čísly památky na Landfrasovu tiskárnu.