Datum: 
3. 9. 2018

Muzeum Jindřichohradecka připravilo na příští školní rok nové programy pro žákya studenty. Při edukačních programech ke stálým expozicím mohou blíže poznat kostel sv. Jana Křtitele, prohlédnout si Obrazovou galerii, vyslechnout si příběh Landfrasovy tiskárny nebo se vypravit Po stopách válečných letců. Vzdělávací programy ale doplní i některé krátkodobé výstavy – během září se žáci seznámí s Muzejními poklady v rukou restaurátorů a od října do konce roku poznají meziválečné časy v Jindřichově Hradci na výstavě První republika.

 Při dobrodružné trase Po stopách válečných letců si děti a studenti vyzkoušejí pravé uniformy amerických pilotů, navigační pomůcky a další autentické předměty z druhé světové války. Dostanou průkaz pilota a poznají skutečné příběhy osádek amerických letounů B-24 Liberator. Vyslechnou si předletovou přípravu a naučí se základní pravidla první pomoci „po sestřelu“. Trasa začíná v konferenčním sále muzea ve Štítného ulici, vede středem města a končí v muzeu na Balbínově náměstí, kde si děti prohlédnou expozici k letecké bitvě nad Jindřichohradeckem.

Komentovaná prohlídka kostela sv. Jana Křtitele, který je jednou z nejhodnotnějších stavebních památek na jihu Čech, je ve zkrácené podobě pro základní školy. Prohlídku gotického kostela, který vznikal postupně od 3. čtvrtiny 13. století, doplní řada úkolů. Děti se seznámí s bohatou výzdobou kostela, která se řadí k nejvýznamnějším projevům českého nástěnného malířství poloviny 14. století. V interiéru kostela se také nacházejí cenné raně barokní oltáře, renesanční a barokní lavice, kazatelna se sochou sv. Jana Křtitele a řada náhrobků. Dozvědí se také, jak to ve skutečnosti bylo s legendami, jimiž je kostel obestřen.

Školy se mohou vypravit i na komentovanou prohlídku expozice, která je věnována největší mimopražské tiskárně 19. století – Landfrasově tiskárně. Tiskárna, která působila
v Jindřichově Hradci od roku 1797 až do poloviny 20. století, zachycuje proces vzniku tištěné knihy v 19. století a konkrétní podobou jednotlivých tisků i jejich vazeb včetně osobních památek na rodinu Landfrasů. Děti a studenti poznají historii tiskárny, ale také postup, jak knihy vznikaly. Program doplní dílny, při nichž si školní třídy vyzkoušejí také jednoduché skládání a tisk textu.

S chronologickým vývojem umění nejen v jindřichohradeckém regionu se mohou školní výpravy seznámit v Obrazové galerii. Expozice představuje převážně obrazy a kresby, které jsou instalovány v chronologickém sledu od renesance až po nejmodernější umění a místy doplněny několika sochařskými pracemi. Muzejní expozice tak ukazuje vývoj a základní tendence umění v průběhu staletí a pomáhá vytvářet přesnější představu o vztahu centra
a regionu a o vývoji umění vůbec.

PŘEHLED PROGRAMŮ

ZÁŘÍ 2018

Muzejní poklady v rukách restaurátorů

ŘÍJEN – LISTOPAD 2018

První republika

PROSINEC 2018

Advent v muzeu

OD LEDNA 2019

Po stopách válečných letců

Kostel sv. Jana Křtitele

Landfrasova tiskárna

Obrazová galerie

DUBEN 2019

Velikonoční výtvarné dílny

Na všechny programy je nutné se předem objednat na e-mailu: hazukova@mjh.cz.

 

Marie Hazuková