Datum: 
2. 8. 2018

Monumentální ATLAS SVĚTA na výstavě Muzejní poklady v rukách restaurátorů

Monumentální, 300 let starý atlas světa si nyní mohou lidé prohlédnout v Muzeu Jindřichohradecka. Vzácnou knihu zrestaurovala v roce 2013 ve svém ateliéru restaurátorka Markéty Kropáčkové za podpory grantu MK ČR Knihovna 21. století a nyní ho poprvé od renovace muzeum představuje veřejnosti na výstavě Muzejní poklady v rukách restaurátorů. Zájemci nyní mají jedinečnou možnost unikátní a velice rozměrnou knihu spatřit ve výstavním sále na Balbínově náměstí do 7. října.

„Atlas sestavil císařský geograf Karla VI. Johann Baptist Homann a zmíněné vydání vyšlo v roce 1714 v Norimberku pod názvem Neuer Atlas Uber die Gantze Welt. Jedná se o unikátní, velmi cenný a v současnosti také vysoce tržně ceněný starý tisk, který je doložen z let 1714 – 1716 pouze v několika evropských knihovnách. Jeho hodnotu pro Sbírku Muzea Jindřichohradecka zvyšuje provenience exempláře, který je spojen s jednou z  nejvýznamnějších jindřichohradeckých osobních knihoven 19. století - knihovnou jindřichohradeckého kaplana a autora první historické práce o Jindřichovu Hradci Josefa Štěpána Claudia, z níž pochází,“ přiblížila odborná knihovnice muzea a správkyně sbírkového knižního fondu Štěpánka Běhalová.

V roce 1920 jej zakoupil zdejší černínský archivář František Teplý. Důvod a detaily nákupu dodnes připomíná jeho rukopisný záznam na titulním listu: „Tuto knihu, kdysi Claudiusovu, jsem koupil, aby nepřišla z Hradce pryč od vetešnice Weisové na Nežárce v únoru 1920. František Teplý, archivář.“

I další skvosty z muzejní sbírky, kterým zašlou krásu navrátily ruce restaurátorů během posledních deseti let, představuje výstava v Muzeu Jindřichohradecka. Mezi Muzejní poklady v rukou restaurátorů patří například soubor nebeklíčů, řada uměleckých děl, ale výstava přiblížuje i práci výtvarníků a konzervátorů, kteří pracují na obnově Krýzových jesliček. Samostatná výstava Zacíleno na božskou Emu připomíná zrenovovanými předměty 140. výročí narození naší nejslavnější operní pěvkyně Emy Destinnové.