Život a umělecké působení Emy Destinnové
Dlouhodobý výzkumný úkol má za cíl dokumentaci osobnosti a uměleckého odkazu Emy Destinnové. Důraz je kladen zejména na regionální souvislosti života pěvkyně
a na zmapování dosud nepublikovaných projevů jejího uměleckého a veřejného působení.

75. pěší pluk
Cílem dlouhodobého projektu je dokumentace činnosti pěšího pluku č. 75, jenž sídlil
v Jindřichově Hradci a jehož doplňovacím obvodem bylo Jindřichohradecko, Pelhřimovsko a Táborsko, v letech 1860-1918 a působení jeho plukovní hudby s důrazem na osobnosti kapelníka J. Zemana a dirigenta A. Pravečka.

Historie města Jindřichova Hradce ve 20. století
Výzkumný projekt si klade za úkol v dokumentovat politický, společenský, hospodářský i kulturní život obyvatel města Jindřichova Hradce v letech 1918-1939
(1. etapa), 1939-1945 (2. etapa) a 1945-1989 (3. etapa) v souvislosti s vývojem regionu a československého státu.

Jindřichohradecké osobnosti
Projekt zaměřený na dokumentaci života a činnosti osobností, které se významnějším způsobem zapsaly do historie regionu (politici a veřejní činitelé, podnikatelé, pedagogové, umělci, sportovci apod.)