Život a umělecké působení Emy Destinnové
Dlouhodobý výzkumný úkol má za cíl dokumentaci osobnosti a uměleckého odkazu Emy Destinnové. Důraz je kladen zejména na regionální souvislosti života pěvkyně a na zmapování dosud nepublikovaných projevů jejího uměleckého a veřejného působení.

Jindřichohradecké muzeum
Cílem dlouhodobého projektu je dokumentace činnosti hradeckého muzea a jeho vliv na společenský a kulturní život města a regionu.

Historie města Jindřichova Hradce
Výzkumný úkol si klade za cíl dokumentovat politický, společenský, hospodářský a kulturní život obyvatel města Jindřichova Hradce od 18. století po současnost s důrazem na zlomové historické události.

Jindřichohradecké osobnosti
Projekt zaměřený na dokumentaci života a činnosti osobností, které se významnějším způsobem zapsaly do historie regionu (politici a veřejní činitelé, podnikatelé, pedagogové, umělci, sportovci apod.).