Dokumentace hrádků a tvrzí na Jindřichohradecku
Cílem úkolu je provést detailní dokumentaci hrádků a tvrzí na Jindřichohradecku, vytvořit jejich soupis, stručný popis a zaznamenat historické prameny. Na základě získaných poznatků již vyšly dva rozsáhlé odborné články ve sborníku muzea,
a v budoucnu je plánovaná odborná publikace.

Výzkum zaniklého středověkého Svinenského předměstí v Třeboni.
Dlouhodobý výzkum je zaměřen na detailní zmapování bývalého středověkého a novověkého Svinenského předměstí v místě dna současného rybníka Svět v Třeboni. Původně zde stávalo 23 usedlostí, kostel sv. Alžběty a špitál pro chudé. Vše zaniklo před rokem 1571, kdy zde Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan vybudoval rybník Nevděk (Svět).

Výzkum zaniklé vesnice Opatov u Třeboně
Archeologický výzkum na dně Opatovického rybníka dokumentuje starší osídlení
od poloviny 13. po počátek 16. století, kdy zde Štěpánek Netolický vybudoval nový rybník. Objevena odpadní jímka s keramikou pozdněhradištní a dále středověké osídlení vesnice Opatov podél původní vodoteče.

Průzkum Podyjí v úseku Dačice - Písečné nad Dyjí.
Cílem je vyhledávaní nových archeologických lokalit v dané oblasti. Terénní sběry, prozatím prokázáno slovanské osídlení 10./11. století nad Janovem, dále nové nálezy z oblasti Veselíčka a Holubího vrchu.