Expozice je umístěna do dvou nově zrekonstruovaných sklepních prostor Muzea Jindřichohradecka na Balbínově náměstí. Představuje bezmála čtyřicet nejzajímavější a nejhodnotnější kamenných artefaktů ve sbírkách muzea. Vystaveny jsou jednostranné i oboustranné desky se smírčími kříži, tympanony církevních vchodů, střílny, votivní desky s českými a německými nápisy, ozdobná kostelní i domovní ostění oken a dveří, závaží, kostelní pokladnička, náhrobky a jejich části, novogotické kříže a další. Expozice, u vybrané části exponátů doplněná o popisky v brailově písmu, představuje umění kameníků od 14. do 19. století. Unikátními jsou tympanon z 2. poloviny 14. století, představující anděly vytahující hřeby z rukou Krista na kříži, a kruhový svícen z 15. století tzv. „Schalenstein“ se čtyřmi otvory, který patří mezi pouze dva známé exponáty svého druhu v České republice.