15. Březen / 2023

Datum: 
15. 3. 2023

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA MANUSCRIPTORIUM – TITULY Z MUZEJNÍ KNIHOVNY

Digitální knihovna MANUSCRIPTORIUM zpřístupňuje celkem 100 svazků ze Sbírky Muzea Jindřichohradecka. Jedná se o soubor rukopisů a starých tisků, v nichž převažují regionálně významné nejstarší a unikátní jindřichohradecké tisky. V roce 2022 byly v  8. etapě projektu financovaném Ministerstvem kultury ČR v dotačním programu VISK 6 digitalizovány dva tisky modlitebních knih německého kapucína Martina z Kochemu ze 17. a 18. století a jeden rukopis modlitební knihy z konce 18. století.

Štěpánka Běhalová