Datum: 
27. 11. 2021

V souvislosti s epidemickou situací musí účastníci starší 12 let prokázat splnění jedné z následujících podmínek:

• prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem návštěvy muzea

• aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní

U dětí mladších 18 let a osob s kontraindikací k očkování lze k prokázání bezinfekčnosti použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. Děti do 12 let vstup bez prokazování bezinfekčnosti.

Ve vnitřních prostorech muzea je nutné mít nasazený respirátor třídy FFP2 / KN 95 bez výdechového ventilu či nanoroušky.

Děkujeme za dodržování těchto pravidel, která chrání vás i ostatní návštěvníky muzea a jeho pracovníky.

Letošní vánoční výstava představí jihomoravského výtvarníka Karla Pavlíkovského, jenž nalezl zálibu ve výtvarném umění již v dětství.

Od záliby v kreslení se postupně přesunul k malování. Zlomem v jeho výtvarné práci bylo setkání s brněnským řezbářem Jiřím Netíkem a s jeho dílem. To ho natolik oslovilo, že se rozhodl v jeho ateliéru téměř rok pracovat a získávat zkušenosti se zpracováním dřeva a sochařinou. Po odchodu z jeho dílny se začal věnovat sochařství a řezbářství plně. Své výtvarné ambice chtěl podpořit studiem na výtvarné škole, ale vzhledem k politické situaci a k postojům jeho rodiny, bylo vyloučené přijetí na vybranou uměleckou školu. Naštěstí se mu podařilo navštěvovat alespoň Lidovou školu umění v Praze, kam byl přijat po předložení svých prací rovnou do druhého ročníku. Současně se studiem ještě soukromě studoval dějiny umění a chodil na konzultace k akademickému malíři Radoslavu Čáslavskému.

Při tvorbě soch si nedělá žádné přípravné kresby, ale pracuje způsobem imaginace. Při řezbě postupuje netradičně, a to tak, že začíná od hlavy, kterou udělá na čisto, takže z ořechového špalku trčí nejdříve hlava a potom postupuje směrem od ramen dolů. Pouze v případě portrétu si vytváří model hlavy z plastelíny v životní velikosti. V jeho řezbářském díle dominují sousoší betlémů, jejichž postavy jsou vyřezány do jednoho kusu ořechového kmene. Betlémský příběh je rozprostřen po jeho celém obvodu, takže z každého úhlu pohledu můžeme sledovat část tohoto tajuplného příběhu zrození. Vedle betlémů jsou jeho velkým tématem české i zahraniční historické osobnosti. Své práce měl možnost prezentovat na mnoha samostatných i kolektivních výstavách doma i v zahraničí. Nejdále doputovaly dvě plastiky do Izraele. Betlémy Karla Pavlíkovského byly oceněny i na Mezinárodní soutěžní výstavě tvůrců betlémů v Jindřichově Hradci, kde získal 2 hlavní ceny, a to Stříbrný a Zlatý nožík Tomáše Krýzy.

Slavnostní vernisáž výstavy Karla Pavlíkovského se uskuteční v sobotu 27. listopadu 2021 ve 14.00 hodin v kostele sv. Jana Křtitele.

Alexandra Zvonařová