Datum: 
31. 5. 2021

Vážení návštěvníci,

na základě opatření vlády ČR jsou kromě běžné návštěvy muzea (od 11. 5. 2021) povoleny i skupinové prohlídky (od 31. 5. 2021), a to max. 10 osob (včetně průvodce) nebo max. 30 osob za splnění podmínek tzv. ONT (očkování, prodělaná nemoc, testování a ochrana dýchacích cest).

V případě, že se jedná o běžnou návštěvu muzea a nejedná se o skupinovou prohlídku (viz výše), platí následující: Provoz muzeí se omezuje tak, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti.

Opatření v celém znějí naleznete v následujícím odkazu: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-a-sluzby-...