Tajemné noční komentované prohlídky kostela sv. Jana Křtitele včetně půdních prostor a minoritského kláštera. Provázejí Mgr. Vladislav Burian (archeologické zaměření) a  MgA. Jakub Valášek (kunsthistorické zaměření).

Termíny:
pátek 28. června (provází Mgr. Vladislav Burian) 
pátek 12. července (provází MgA. Jakub Valášek)
pátek 26. července (provází Mgr. Vladislav Burian)
pátek 9. srpna 
(provází MgA. Jakub Valášek)
pátek 30. srpna (provází Mgr. Vladislav Burian)

Komentovaná prohlídka začíná vždy ve 20.00 hodin.
Délka prohlídky je cca 2 hodiny.

Vstupné: dospělí 90,- Kč
                
děti 40,- Kč (děti až od 5 let a pouze v doprovodu rodičů)

Počet návštěvníků ve skupině je omezen (maximální počet: 35 osob).

Vstupenky je možné zakoupit od 1. července na pokladně Muzea Jindřichohradecka v minoritském klášteře ve Štítného ulici.