Muzeum Jindřichohradecka včetně Městské věže je z důvodu současné krizové situace až do odvolání uzavřeno.

Das Museum von Jindřichův Hradec einschließlich des Stadtturms wird aus Grund der aktuellen Krisensituation bis auf Widerruf geschlossen.

Due to the current crisis situation, the Museum of the Jindřichův Hradec, including the City Tower, is closed until further notice.