Datum: 
24. 11. 2018 - 2. 12. 2018

Mezinárodní odborná konference

BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ III

Místo konání: Jindřichův Hradec, Česká republika

Datum konání: 28. – 30. listopadu 2018

Konferenci pořádá Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou Světové federace betlémářů UN-FOE-PRAE se sídlem v Římě

Konference je pořádána u příležitosti 180. výročí narození a 100. výročí úmrtí Tomáše Krýzy, autora největšího lidového betlému na světě a navazuje na dvě úspěšné mezinárodní konference Betlémy stále živé I, II, které se konaly v rocích 1996 a 2013. Cílem letošního setkání je komplexně sledovat problematiku českého i světového betlémářství ve všech jeho aspektech. Příspěvky z konference budou otištěny ve sborníku.

V. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE TVůRCů BETLÉMů

NOŽÍK TOMÁŠE KRÝZY

V JINDŘICHOVĚ HRADCI

Od 24. listopadu do 30. prosince 2018 se v Muzeu Jindřichohradecka uskuteční další, již pátý ročník prestižní mezinárodní soutěžní výstavy betlémů „Nožík Tomáše Krýzy“.

Předcházející čtyři ročníky, které se uskutečnily v letech 1998, 2003, 2008 a 2013, byly obeslány velkým počtem soutěžních prací z domova i zahraničí, takže je možné předpokládat, že ani pátý ročník nebude výjimkou.

Do soutěže mohou být přihlášeny pouze ty betlémy, které ještě nebyly na výstavě „Nožík Tomáše Krýzy“ vystavovány. Soutěžní práce budou rozděleny na betlémy vytvořené ze dřeva a na betlémy z ostatních materiálů.

Výherci V. ročníku soutěže obdrží stejně jako v předešlých letech symbolický zlatý, stříbrný a bronzový „Nožík Tomáše Krýzy“, který je uměleckou replikou skutečného řezbářského nože Tomáše Krýzy, tvůrce největšího lidového mechanického betléma na světě.

Do soutěže je nutno přihlásit se nejpozději do 30. září 2018.

Pořadatelé zajišťují na vlastní náklady svoz exponátů, zajištění proti poškození a krádeži a vydání celobarevného katalogu všech přihlášených prací.

Informace a přihlášky obdržíte na mailové adrese: zvonarova@mjh.cz případně na telefonu: 384363661, 728989968