Datum: 
28. 11. 2018 - 29. 11. 2018

Mezinárodní odborná konference

BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ III

Místo konání: Jindřichův Hradec, Česká republika

Datum konání: 29. – 30. listopadu 2018

Konferenci pořádá Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Českým sdružením přátel betlémů za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a pod záštitou Světové federace betlémářů UN-FOE-PRAE se sídlem v Římě

Konference je pořádána u příležitosti 180. výročí narození a 100. výročí úmrtí Tomáše Krýzy, autora největšího lidového betlému na světě a navazuje na dvě úspěšné mezinárodní konference Betlémy stále živé I, II, které se konaly v rocích 1996 a 2013. Cílem letošního setkání je komplexně sledovat problematiku českého i světového betlémářství ve všech jeho aspektech. Příspěvky z konference budou otištěny ve sborníku.

Vítáni jsou i zájemci o betlémy z řad veřejnosti.