Datum: 
1. 4. 2019 - 31. 3. 2020

Jihočeský kraj Odbor kultury a památkové péče vyhlašuje fotosoutěž na téma

Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí

KATEGORIE                                   VĚKOVÉ SKUPINY
- fotografie reportážní                      - děti do 15 let
- fotografie umělecká                       - dospělí