Datum: 
13. 8. 2017

neděle 13. srpna od 18.00 hodin - koncert

POCTA PETRU NOVÁKOVI
Jiří Sulženko, Táňa Vejvodová, Aneta Mazancová - zpěv, David Švec - klavír, Petr Přibyl - viola, klávasy, zpěv, skupina Organum (Vladimír Štefl - Jiří Svoboda - Jiří Konečný)

Kostel sv. Jana Křtitele

Vstupné  200 Kč

Předprodej v hotelu Vajgar: tel. 607 853 976, 384 361 271